Τα φορτηγά των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι έτοιμα. Όλοι μας ντυνόμαστε ξωτικά, ως γνήσιοι βοηθοί του Αι Βασίλη εδώ και 27 χρόνια… και η τελευταία ανταπόκριση από το εργοστάσιο των ξωτικών είναι χαρμόσυνη. Όλοι οι μικροί φίλοι θα πάρουν την απάντηση του Αι Βασίλη στην ώρα τους. ΧοΧοΧο!